pic2
 

Aanmelden

Allereerst zijn wij er trots op te kunnen melden dat we geen wachtlijsten hebben!

Bij "van A tot leZen" kunnen we zowel dyslexie onderzoek uitvoeren die vergoed worden door de gemeente (mits een kind aan alle eisen van de gemeente voldoet). En we kunnen dyslexie onderzoeken uitvoeren op eigen kosten van ouders (als een kind niet aan de eisen van de gemeente voldoet).'Van A tot leZen' is de naam van het samenwerkingsverband tussen Praktijk ABC (Etten-Leur), OPPB (Roosendaal) en diverse andere praktijken voor vergoede dyslexiezorg. Hierdoor kunnen we de vergoede dyslexiezorg zo dicht mogelijk bij huis bieden (zie onder Contact voor alle andere praktijken met wie we samenwerken voor de vergoede dyslexiezorg).

Onderscheid tussen "gewone" en "ernstige" dyslexie

De gemeente maakt in de vergoedingsregeling onderscheid tussen ‘gewone dyslexie’ en ‘ernstige dyslexie’. Alleen de kinderen met een vermoeden van ‘ernstige dyslexie’, komen voor een vergoeding van het dyslexie onderzoek in aanmerking.Als een kind voor dit vergoede onderzoek in aanmerking komt, moeten we in dit onderzoek óók bekijken of een kind in aanmerking komt voor 1 jaar lang dyslexie behandeling vergoed door de gemeente.

Onderzoek en behandeling bij U in de buurt

De dyslexie onderzoeken vinden plaats op onze locatie in Roosendaal of in Etten-Leur. De vergoede dyslexie behandelingen kunnen op al onze (14) locaties plaatsvinden Mocht een kind niet voor de vergoedingsregeling in aanmerking komen, en kiezen ouders ervoor om het dyslexie onderzoek zelf te bekostigen, dan komt een kind na dat 'gewone' dyslexie onderzoek dus ook niet in aanmerking voor de vergoede dyslexiebehandelingen.Uiteraard kunt U altijd besluiten om de behandelingen van "gewone" dyslexie zelf te bekostigen.

Wanneer vergoede dyslexie?

Een kind komt alleen voor een vergoed dyslexie onderzoek in aanmerking als er sprake is van:

Eis 1) Een achterstand op het gebied van technisch lezen en/of spelling. Een kind moet op de citotoetsen (LVS) de volgende scores hebben:

  • - 3x achter elkaar een E-score (V- score) op lezen (DMT kaart 123).
  • - óf 3x achter elkaar een E-score (V- score) op spelling (Cito toets spelling), in combinatie met 3x achter elkaar een D-score (V score) (of een combinatie van D/E-scores (V- score en V score)) op lezen.

Eis 2) De achterstand is blijven bestaan ondanks dat er minimaal zes maanden hulp tussen het eerste en laatste meetmoment in is geweest, minimaal één uur per week bovenop het reguliere lesaanbod.

Eis 3) Er zijn geen opvallende gedragsproblemen aanwezig.

Zie bijlage voor onze flyer van 'Van A tot leZen' waarin deze 3 eisen ook beschreven staan en waarin ook al onze praktijklocaties vermeld staan.

Aanmeldprocedure:

Vanaf eind november 2015 verloopt de aanmelding van nieuwe cliënten voor de vergoede dyslexiezorg anders dan voorheen: De belangrijkste wijziging is dat de praktijken niet meer zelf beoordelen of een kind in aanmerking komt voor vergoeding van de dyslexiezorg. Dit wordt voortaan beoordeeld door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Enkel als dit Samenwerkingsverband Passend Onderwijs het leerlingendossier van het kind goedgekeurd, krijgen ouders een verwijzing van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Een verwijzing door bijvoorbeeld de huisarts is dus niet meer geldig!

Kortom,

  • - de basisschool van uw kind dient stap 1 en stap 2 op te volgen.
  • - Indien de commissie van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs aangeeft dat er inderdaad sprake is van een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED), dan dient u als ouders contact op te nemen met het CJG van uw gemeente (stap 3). Het CJG geeft dan een 'beschikking' af.
  • - Daarna kunt u als ouders contact opnemen met een zorgaanbieder zoals "van A tot leZen" (stap 4). "Van A tot leZen" zal dan in overleg met u het dyslexie onderzoek inplannen.
  • - Als uit het dyslexie onderzoek blijkt dat uw kind ook recht heeft op 1 jaar lang dyslexiebehandelingen vergoed door de gemeente, dan kan "van A tot leZen" na het dyslexie onderzoek meteen met u de dyslexiebehandelingen inplannen bij één van onze praktijklocaties naar keuze. Wel dient u als ouders wederom contact op te nemen met het CJG van uw gemeente, zodat het CJG voor de tweede maal een 'beschikking' af kan geven.

Uiteraard kunnen we U ook helpen in uw contact naar scholen en gemeenten om, samen met U, te bekijken of uw kind in aanmerking komt voor de vergoede dyslexieregeling. Wij staan U graag bij met raad en daad, samen bekijken we de mogelijkheden. Het kind staat hierbij altijd voorop!